Slutord

Under mitt skrivande publicerade jag avsnitten vartefter de blev klara. Arbetet pågick under hela 2012 och fram till i februari 2013. I och med att jag satte punkt för manuset tog jag också bort de publicerade avsnitten. Förutom mitt slutord som du kan läsa här.

Med den här boken har jag fått dela med mig av det jag kan och tänker om nyfödda barn, dessa tåliga små människor som är så väl förberedda att möta livets alla utmaningar. Jag hoppas att jag lyckats formulera förståeliga och lagom långa förklaringar på sådant som du och andra blivande och nyblivna föräldrar ofta undrar över.

Som du kanske märkt har jag inte gett alltför många råd om att du ska göra si eller så med ditt barn. Det beror på att min filosofi är att föräldraskapet måste var och en gripa sig an i praktiken. Naturligtvis ska du ta till dig tips från vårdpersonal, släkt och vänner. Men, alla barn är olika och det är bara du som kommer att veta vad som passar ditt barn.

Till sist, känn tillförsikt inför allt du står inför. Njut av nuet och tillåt dig att leva i bubblan så länge den varar. För snart kommer ditt nyss nyfödda barn att röra sig i allt större cirklar ifrån dig.

Snart kommer du att kunna läsa Första läkarboken, från början!