Villkor

Allmän hälsoinformation
Allt innehåll på barnlakarboken.se och i den tryckta ”Första läkarboken” är allmän hälsoinformation och får inte betraktas som individuell rådgivning i medicinska frågor. Med det menas att jag inte ger råd i enskilda fall.

Den förälder som har specifika frågor om sitt barn hänvisas till att ta kontakt med en vårdgivare, till exempel BVC, vårdcentral eller barnklinik.

Sekretess
Även om allt innehåll är av allmän karaktär vill jag ändå poängtera att jag följer den lagstiftning om sekretess som finns i sjukvården.

Kommentarer
Kommentarer till publicerat innehåll på barnlakarboken.se välkomnas.
Kommentarer som jag anser opassande kommer att raderas.

Ekonomi
Allt arbete med ”Första läkarboken” har sker av mig och på egen bekostnad.
Jag har inte tagit emot bidrag från privatpersoner, organisationer eller företag.
Utgivningen sker på eget förlag genom AB Epikris.

Cookies
Denna webbplats bygger på WordPress, en teknisk plattform som använder cookies. Bruket av cookies följer rekommendationerna på www.minacookies.se.
Besökare på barnlakaren.se ger samtycke eller nekar till samtycke till cookies genom att själv göra inställningar i sin webbläsare.