Titel

Efter ett vridande och vändande på ord och ordföljd i ett par arbetsnamn är nu bokens titel (så gott som) spikad! När boken landar på e-bokhandelsdiskarna till sommaren kommer den (antagligen) att heta…

FÖRSTA LÄKARBOKEN
Om det nyfödda barnet
och dess första tid

Kommentera